การใช้งาน JAVA ร่วมกับ shell

java java_program < file_in_shell.txt

java_program คือ program dot class ใน ภาษา java โดยใน program จะต้องมีการับค่าจาก console

file_in_shell.txt เป็น file .txt ใน shell ที่เรามีอยู่

 

java java_program < file.txt | grep how2dev | sort

 

เขียนแบบใช้ pipe จะดีกว่า

cat file.txt | java java_program | sort

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *