การ connect oracle ด้วย apache ใน xampp

การ connect oracle ด้วย apache ใน xampp ให้เข้าไปใน file php.ini ในเครื่องที่ run xampp แล้วเอา comment ตรง oci_oracle ออกเพื่อเปิดให้ apache ดึงการ connect ผ่าน oracle เข้ามาด้วย ถ้าเป็น window xampp จะเป็น 32 bit ถ้า oracle instanted client ของเครื่องเป็น 64 bit ต้อง download oracle instant client 32 bit จาก oracle เมื่อได้มาให้ unzip แล้ว copy ทั้งหมดไปไว้ใน path ของ apache/bin แล้วลอง start apache ใหม่ (กรณีที่เป็น linux xampp จะมี 64 bit อยู่แล้ว)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *