่java

JAVA: Connect Mysql with JAVA

import java.sql.*; . . . String sql = “insert into ชื่อตาราง (ชื่อคอลัม1,ชื่อคอลัม2) values (?,?)”; // ใน statement ไม่ต้องใส่ ; แต่ให้ใส่ในการเขียน code java ปกติ // ใช้เครื่องหมายคำถามเพื่อป้องกัน sql injection try { // การ connect Database ต้อง try ทุกครั้ง เผื่อ connect ไม่ได้ Class.forName(“com.mysql.jdbc.Driver”);…
Read more

JAVA: รับค่าจาก user ผ่าน console โดยใช้ scanner

import java.util.*; // import utility ของ java มาใช้ public class how2dev { public static void main(String[] args) { Scanner reader = new Scanner(System.in); double x = reader.nextDouble(); // พอ run มาถึงบรรทัดนี้ program จะหยุดรอรับค่า input จาก user // เมื่อได้ค่ามาจะใส่ไว้ในตัวแปร x //…
Read more